Lista postępowań PZP

Pozycje 1-24 z 24  pokazuj  pozycji

RM.272.22.2023 Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-09-20 2023-10-16 11:00 2023-11-07
RM.272.24.2023 Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-18 2023-10-03 11:00 2023-11-06
RM.272.21.2023 Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-01 2023-09-18 11:00 2023-11-06
RM.272.18.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szpitalu Powiatowym Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-30 2023-07-11 11:00 2023-07-27
RM.272.19.2023 Wykonanie sieci teleinformatycznej w Szpitalu Powiatowym w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-23 2023-07-14 11:00 2023-07-27
OR.272.2.2023 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-05-09 2023-05-17 11:00 --
RM.272.15.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-05-08 2023-05-16 11:00 2023-07-27
RM.272.7.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-24 2023-04-04 11:00 2023-07-27
RM.272.9.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – I etap Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-22 2023-04-03 11:00 2023-06-20
RM.272.13.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – II etap Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-21 2023-03-30 11:00 2023-06-05
RM.272.11.2023 Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-13 2023-03-31 11:00 2023-06-07
RM.272.10.2023 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - etap I Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-07 2023-03-29 11:00 2023-06-20
RM.272.6.2023 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - II etap Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-07 2023-03-27 11:00 2023-06-05
RM.272.2.2023 Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-21 11:00 2023-06-05
RM.272.4.2023 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – etap I Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-24 2023-02-08 11:00 2023-06-05
RM.272.33.2022 Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-15 2022-11-30 11:00 2023-06-05
RM.272.32.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-08 2022-11-17 11:00 2023-07-27
RM.272.31.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-04 2022-11-21 11:00 2023-07-27
RM.272.29.2022 Przebudowa budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Dęblinie Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-26 2022-11-10 11:00 2023-06-20
RM.273.30.2022 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-11 2022-10-26 11:00 2023-06-20
GK.272.15.2022 Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-28 2022-08-09 11:00 --
RM.272.16.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-13 2022-05-18 11:00 --
RM.272.38.2020 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn. „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”. Powiat Rycki w Rykach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-22 2021-02-12 11:00 2021-09-28
RM.272.37.2019 Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Powiat Rycki w Rykach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-04-30 2019-06-03 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa