Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 44  pokazuj  pozycji

RM.272.32.2023 Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-07 2023-11-22 11:00 --
RM.272.31.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych nr 1415L, 1426L i 1436L Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-31 2023-11-08 11:00 --
RM.272.30.2023 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-10-27 2023-11-27 11:00 --
RM.272.28.2023 Budowa oraz przebudowa chodników w drogach powiatowych Nr 1415L, 1426L i 1436L Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-23 2023-11-07 11:00 --
RM.272.27.2023 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Strzelnica wirtualna w Powiecie Ryckim Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-10-02 2023-10-10 11:00 --
RM.272.14.2023 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ryckiego Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-04-07 2023-05-10 11:00 --
RM.272.1.2023 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Ryckiego Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-03-01 11:00 --
RM.272.22.2022 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego. Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-22 2022-08-30 11:00 --
RM.272.26.2022 Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Modernizacja układu zasilania niskiego napięcia Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. przez wymianę rozdzielnic napięcia i agregatu prądotwórczego Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-18 2022-09-02 11:00 --
RM.272.19.2022 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim. Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-06 2022-06-20 11:00 --
RM.272.4.2022 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-05-13 2022-06-27 11:00 --
RM.272.17.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-06 2022-05-17 11:00 --
RM.272.9.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L od km 0+01,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-05 2022-05-13 11:00 --
GK.272.4.2022 Cyfryzacja powiatowej części zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-21 2022-05-04 11:00 --
RM.272.13.2022 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-04-13 2022-05-16 11:00 --
RM.272.14.2022 Przestawienie istniejącego ogrodzenia jednostki wojskowej kolidującego z przebudową drogi powiatowej Nr 1438L Ryki-Dęblin Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-04 2022-04-20 11:00 --
RM.272.6.2022 Przestawienie istniejącego ogrodzenia jednostki wojskowej kolidującego z przebudową drogi powiatowej Nr 1438L Ryki-Dęblin Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-15 2022-03-30 11:00 --
RM.272.10.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-14 2022-03-22 11:00 --
RM.272.1.2022 Zakup rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-25 2022-04-05 11:00 --
RM.272.5.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-21 2022-03-03 11:00 --
RM.272.32.2021 Termomodernizacja wraz z przebudową budynku B Szpitala Powiatowego w Rykach wraz z przebudową odwodnienia Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-08 2021-11-23 11:00 --
RM.272.31.2021 Wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż” zadania pn. Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-10-26 2021-11-23 11:00 --
RM.272.28.2021 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 4 500 000,00 zł Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-25 2021-11-04 11:00 --
RM.272.25.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422 L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-24 2021-10-11 11:00 --
RM.272.18.2021 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L Powiat Rycki w Rykach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-20 2021-10-05 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa