Zakończone postępowania

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 8 000 000,00 zł RM.272.31.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2020-11-16 14:31
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 7 2019-12-05 10:21
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł RM.272.53.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-05 10:15
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 8 2019-12-03 10:56
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 6 2019-12-03 10:55
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-12-03 10:55
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-12-03 10:54
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-12-03 10:53
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-12-03 10:53
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-12-03 10:53
Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.51.2019 Postępowanie PZP Części: 2 2019-11-29 14:57
Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.51.2019 Postępowanie PZP Części: 3 2019-11-29 14:56
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.59.2019 Postępowanie PZP Części: 9 2019-11-29 14:37
Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.51.2019 Postępowanie PZP Części: 5 2019-11-28 13:33
Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.51.2019 Postępowanie PZP Części: 4 2019-11-28 13:33
Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.51.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-28 13:30
Dostawa wyposażenia pracowni endoskopii Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.57.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-26 12:27
Dostawa ultrasonografów dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.56.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-19 12:29
Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Rykach RM.272.52.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-11-19 12:06
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach RM.272.36.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-01 09:43
Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach RM.272.30.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-07-01 09:18
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku szkoły ZSZ nr 1 w Rykach RM.272.39.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-06-17 15:17
Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej RM.272.37.2019 Postępowanie PZP Części: 1 2019-06-13 10:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa